Exchange server 2013 – Vypsání aliasů všech uživatelů

Pro vypsání emailových adres a aliasů, které přísluší uživatelům ve vaší organizaci lze použít script v Exchange Management Shell

V rootu disku C:\ se vytvoří soubor exportsmtp.csv, do kterého …

Exchange Server 2013 SP1 – Zjištění stavu importu .pst

V  Exchange Management Shell po spuštění importu Po spuštění importu je nutné zjistit tzv. ImportRequest příkazem Get-MailboxImportRequest pomocí kterého zjistíme „Name“, který je ve tvaru „MailboxImport##“. Ten dosadíme do příkazu Get-MailboxImportRequest -name MailboxImport##| Get-MailboxImportRequestStatistics …