Windows 7 – update error code 8024402c

Popis problému: Vyhledávání aktualizací ve Windows skončí chybou code 8024402c Možné řešení: Otevřete konzoli regedit a najděte následující řetězec

a změntě hodnotu UseWUServer z 1 na 0 Otevřete konzoli services.msc …