CentOS – VMware tools install

Po vložení VMware tools CD otevřete terminal a přihlašte se jako root. Postup níže:

 

CentOS hyper-v integration services

Jako první je potřeba stáhnout z webu MS – nejlépe nejnovější verzi 4.0 a poté ji připojit k vm. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46842