Exchange 2013 – How to increase message size limit

Exchange 2013 – How to increase message size limit

K zobrazení limitů využijeme příkazu Get-TransportConfig

Pokud chceme tyto limity navýšit na 35MB použijeme výše uvedený příkazy: Poté je …

Exchange Server 2013 – The term ‚New-MailboxExportRequest‘ is not recognized

Na Exchange 2013 CU12 jsem chtěl provést export .pst pomocí New-MailboxExportRequest, ale po zadání příkazu jsem se setkal s chybou:

Možné řešení: Je potřeba přiřadit příslušná práva k účtu, …

Renew certificate with Exchange server 2013

Jen moje rychlé poznámky k renew certifikátu na ex13

Exchange 2013 – Jak vyexportovat pst

Exchange 2013 – Jak vyexportovat pst Nejprve spustíme konzoli Exchange Management Shell a poté zadáme příkaz:

Exchange server 2013 – Vypsání aliasů všech uživatelů

Pro vypsání emailových adres a aliasů, které přísluší uživatelům ve vaší organizaci lze použít script v Exchange Management Shell

V rootu disku C:\ se vytvoří soubor exportsmtp.csv, do kterého …