Exchange 2013 – How to increase message size limit

Exchange 2013 – How to increase message size limit

K zobrazení limitů využijeme příkazu Get-TransportConfig

Pokud chceme tyto limity navýšit na 35MB použijeme výše uvedený příkazy: Poté je …