WS2012R2 – To sign in remotely, you need the right to sing in…

Popis problému:  Uživatel se při přihlašování k vzdálené ploše Windows Server 2012 R2 setká s hláškou:

A to i za skutečnosti, že uživatel je členem skupiny, která má právo …