How to pause Robocopy.exe

How to pause Robocopy.exe If you need pause some proces like me – in my case it was robocopy.exe i recomending use the PsSuspend tool from Sysinternals – pause robocopy.exe without …

Exchange Server 2013 – The term ‚New-MailboxExportRequest‘ is not recognized

Na Exchange 2013 CU12 jsem chtěl provést export .pst pomocí New-MailboxExportRequest, ale po zadání příkazu jsem se setkal s chybou:

Možné řešení: Je potřeba přiřadit příslušná práva k účtu, …