CentOS – VMware tools install

Po vložení VMware tools CD otevřete terminal a přihlašte se jako root. Postup níže: yum -y install perl mkdir /mnt/cdrom mount /dev/cdrom /mnt/cdrom cp /mnt/cdrom/VMwareTools-*.tar.gz /tmp umount /mnt/cdrom tar -xvf …

CentOS hyper-v integration services

Jako první je potřeba stáhnout z webu MS – nejlépe nejnovější verzi 4.0 a poté ji připojit k vm. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46842 sudo mount /dev/cdrom /media cd /media/RHEL – a vybereme verzi (můžeme …