CentOS hyper-v integration services

Jako první je potřeba stáhnout z webu MS – nejlépe nejnovější verzi 4.0 a poté ji připojit k vm. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46842 sudo mount /dev/cdrom /media cd /media/RHEL – a vybereme verzi (můžeme …