Manage Windows virtual machines with PowerShell Direct

PowerShell Direct – pro mě asi jedna z nejlepších věcí, která se objevila ve Windows Server 2016.

  • Připojuji se přímo pomocí vmbus do hyper-v VM – bez network connectivity (vše leze přes vmbus)
  • A aby to nebylo málo, můžu přes vmbus kopírovat (copy-vmfile) – a zase bez network connectivity
  • Nic nenastavuji, jediný co potřebuji je heslo k VM
  • Pomocí Invoke-Commnand mohu vykonávat skripty ve vzdáleném VM

V minulém článku jsem vytvářel NANO Server na Hyper-V 2016 a teď se pomocí PowerShell Direct k němu připojíme a nastavíme

  • statickou IP adresu
  • DNS servery
  • offline join do domény
Enter-PSSession -VMName NANO01 -Credential administrator

Nejprve se z Hyper-V hosta připojíme k VM právě pomocí Enter-PSSession

New-NetIPAddress -InterfaceAlias ‚Ethernet‘ -IPAddress 192.168.168.120 -PrefixLength 24

Nastavíme mu statickou IP adresu 192.168.168.120/24

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias ‚Ethernet‘ -ServerAddresses 192.168.168.10

A nyní je třeba nastavit preferovaný DNS server 192.168.168.10

djoin.exe /provision /domain demolab.local /machine NanoHOST1 /savefile c:\temp\nanohost1

Nyní provedeme offline domain join, k tomu budeme potřebovat doménový řadič, ke kterému se připojíme a v cmd pod administrátorem pustíme příkaz djoin.exe

Copy-VMFile "NANO01" -SourcePath "C:\temp\nanohost1" -DestinationPath "C:\temp\nanohost1" -CreateFullPath -FileSource Host

Nakopírujeme soubor nanohost1, který vznikl předchozím příkazem na náš Nano host a to třeba pomocí Copy-VMFile (proto abychom mohli použít Copy-VMFile, je potřeba v nastavení VM jít do Integration Services a povolit „Guest Services„) jo a kopírování jede přes vmbus 🙂

djoin.exe /requestodj /loadfile c:\Temp\nanohost1 /windowspath c:\windows /localos
shutdown /r /t 0 /f

Vrátíme se do PowerShell okna, kde mám rozjeté připojení k VM NANO01 a přidáme jej do domény a následně provedu reboot VM.

A mám hotovo, pokud bych chtěl s Nano serverem nějak dál experminentovat, třeba na něm rozjet Nested Hyper-V můžete se inspirovat v článku o Nested Virtualization na Hyper-V 2016.

(Visited 233 times, 1 visits today)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *