Exchange 2013 – How to increase message size limit

Exchange 2013 – How to increase message size limit

Get-TransportConfig | Format-List MaxReceiveSize,MaxSendSize,MaxRecipientEnvelopeLimit

K zobrazení limitů využijeme příkazu Get-TransportConfig

Set-TransportConfig -MaxReceiveSize 35MB
Set-TransportConfig -MaxSendSize 35MB

Pokud chceme tyto limity navýšit na 35MB použijeme výše uvedený příkazy:

Poté je nutné počkat minimálně 30 minut, popřípadě restartovat službu exchange information store (to Vám ale Exchange na chvíli přestane pracovat) 🙂

(Visited 53 times, 1 visits today)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *