Nasazujeme Hyper-V – 3. Vytvoření vysoce dostupného stroje

V třetím díle seriálu Nasazujeme Hyper-V se zaměříme na vytvoření vysoce dostupného virtuálního stroje Windows Server 2012R2 uloženého na sdílené storage.

Vytvoření vysoce dostupného VM

0

V konzoli Failover Cluster Manager klikneme na záložku role a volíme možnost „New Virtual Machine“

1

Zvolíme node, který VM bude poskytovat své prostředky – v mém případě např. hyperv1

2

Na kartě „Specify Name and Location“ nejprve zvolíme název VM a upravíme lokaci pro virtuální disk – vhdx.

3

Jelikož jsem se rozhodl pro instalaci Windows Server 2012R2 – volím možnost Generace 2. O generacích více zde.

4

Přidělíme VM libovolný počet RAM.

5

A také síťový adapter.

6

Na kartě „Connect Virtual Hard Disk“ vyberte velikost svazku C:\

7

Pokud máme k dispozici instalační médium volíme možnost „Install an operating system from a bootable image file“ > dokončíme konfiguraci.

9

A máme hotovo včetně konfigurace High Availability Wizardu.

Co vše lze nastavit u VM?

10

Pokud se chceme VM dále konfigurovat přejdeme do „Settings„. Samotné „Settings“ se dělí na část Hardware a Management.

Rád bych upozornil, že u jednotlivých položek nebudu zacházet do detailů, pokud se setkáte s výrazem, který vám i přes to nic neříká – zkuste google.  💡 

Hardware

13

Karta „Add Hardware“ slouží k přidávání HW a to:

  • SCSI Controleru
  • Network Adapteru
  • FC Adapteru

14

Na kartě Firmware lze konfigurovat „Boot Order“ nebo zapnout/vynout „Secure Boot

15

Karta „Memory“ mluví sama za sebe – zde lze upravovat velikost RAM, kterou poskytneme VM, také je zde možnost „Dynamic Memory“ a „Memory Weight

16

Na kartě „Processor“ má další 2 podkarty a to „Compability“ a „NUMA“, ale na hlavní kartě se lze konfigurovat počet vCPU tedy „Numbers of Virtual Processors“ a „Resource Control„.

17

SCSI Controller“ – pokud stroji potřebujeme přidat další virtuální disk nebo DVD mechaniku – lze to provést právě tady.

18

 

„SCSI Controller – Hard Drive“ – Zde lze spravovat Hard Disk – a to způsobem, že ho můžeme rozšířit, zmenšit převést např z .vhd na .vhdx nebo také vytvořit úplně nový či připojit jiný.

19

„SCSI Controller – DVD Drive“ – pomocí tohoto nástroje jednoduše připojíte intalační .iso nebo jinou image.

20_0

Karta „Network Adapter“ slouží k specifikování adaptéru, který bude mít VM, samozřejmostí je možná „VLAN indentifikace“ či „Bandwidth Management

20_1

Pod kartou „Network Adapter“ se také skrývá „Hardware Acceleration

20_2

a „Advanced Features“ ale k tomu až příště.

 Management

21

První kartou v sekci Management je karta „Name“ která slouží pro přejmenování VM.

23

Checkpoint File Location

24

Smart Paging File Location

25

Automatic Start Action“ – Pokud se nám z nějakého důvodu nody restartují či úplně vypnou (výpadek napájení) lze nastavit tzv. automatický start VM i s možností delaye mezi ostatními VM.

26

Automatic Stop Action“ – na této kartě lze nakonfigurovat scénář, co se stane s VM pokud se fyzický server vypíná.

Start VM

27

A teď nezbývá nic jiného než nastartovat VM a zahájit instalaci.

 

 

(Visited 822 times, 1 visits today)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *